Werkwijze

Niet te mooi, te veel of te duur, maar wel effectief en duurzaam!

Ons doel is een maatwerk beveiliging, toekomstvast en effectief. Daarom nemen wij de risico’s als basis en niet de (recente) incidenten. Symptoombestrijding werkt immers nooit. Wij beginnen daarom eerst met een inventarisatie naar de aard en omvang van de risico’s en de effectiviteit van de bestaande maatregelen en voorzieningen. We kunnen dan vaststellen, welke risico’s moeten worden aangepakt. We weten dan ook waarom dat moet. Ook kan dan worden vastgesteld waar de aanpak op gericht moet zijn: het verminderen van de kans of van het effect.

Daarna wordt het beveiligingspakket samengesteld. Deze aanpak omvat de beheersing van al uw relevante risico’s. Om bij de eigen medewerkers voldoende draagvlak voor de beveiliging te krijgen is het belangrijk, dat helder is wat moet worden beveiligd, waarom dat moet en hoe daaraan invulling wordt gegeven.

Ten slotte worden de concrete maatregelen en voorzieningen uitgewerkt. Die bestaan uit naadloos op elkaar afgestemde interne maatregelen (procedures, richtlijnen en gedragsregels), externe maatregelen (alarmcentrale, hulpdiensten etc.), bouwkundige voorzieningen, technische beveiligingsvoorzieningen en eventueel de inzet van beveiligingspersoneel.

Altijd maatwerk
Elk bedrijf is uniek. Niet alleen de aard en omvang zijn bepalend voor het zogenaamde risicoprofiel, maar ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Beveiliging is alleen effectief als die naadloos aansluit bij de bijzondere kenmerken van het bedrijf en de ontwikkelingen daarin volgt. Daarom moet het maatwerk zijn, net zo uniek als het bedrijf zelf. Standaardoplossingen zorgen altijd voor hiaten en hiaten tasten de effectiviteit van de beveiliging aan. Maatwerk dus, maar dat wil niet zeggen dan het dan ook automatisch duurder is. Integendeel: door onze benadering en werkwijze kan de beveiliging vaak juist goedkoper en tevens effectiever.

Tarieven
Vertas heeft het leveren van maatwerk hoog in het vaandel staan. Dat geldt daarom ook voor het uitwerken van aanbiedingen. Deze worden zo concreet mogelijk inzichtelijk gemaakt waardoor voor u geen verrassingen kunnen ontstaan. Vertas werkt in alle activiteiten op uurbasis. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op voor het maken van een afspraak.