Home

Vertas is een onafhankelijk adviesbureau dat uw beveiligingswensen professioneel en adequaat omzet in beveiligingsoplossingen. Die oplossingen zijn maatwerk, effectief en blijvend. Een beveiliging die werkt voor uw beveiliginsrisico’s!

Over welke beveiligingsrisico’s hebben we het dan?
Elke organisatie en elk bedrijf heeft te maken met (veel voorkomende) generieke criminaliteitsrisico’s en ook agressie tegen personeel. Het ontstaan van die risico’s en de ernst ervan is van vele factoren en omstandigheden afhankelijk. In onze uitwerking krijgen deze een plek.

Hoog geweldsspectrum
Daar waar een bedrijf ook te maken heeft met specifieke hoog geweldsrisico’s zoals terrorisme of extremisme draagt Vertas er zorg voor dat de basisbeveiliging voor de reguliere criminaliteitsrisico’s snel en effectief opschaalbaar zijn indien zich een specifieke dreiging voordoet. Onderdeel van die aanpak zijn een dreigingsanalyse, een analyse naar voorstelbare modus operandi en naar aanvullende beheersmaatregelen.

Wij richten ons op al uw risico’s, dus geen deeloplossingen, geen hiaten maar ook geen overlappingen in uw beveiliging.

Onze filosofie
Onze filosofie kent een aantal kenmerken:

  • Wij nemen uw zorg voor de beveiliging uit handen. Daardoor kunt u zich op uw eigen kerntaken richten.
  • Wij opereren altijd samen met en onder verantwoordelijkheid van het management.
  • Wij maken beveiliging tot een normaal aandachtsveld van het management en de medewerkers.
  • Wij gaan met beveiliging om als een kwaliteitsinstrument.
  • Wij zorgen ervoor dat de beveiliging aansluit op uw aard, omvang en omstandigheden.
  • Wij richten de beveiliging zodanig in, dat die meegroeit met de interne en externe veranderingen.

Enkele (recente) projecten:
Nederlandse Spoorwegen (NS)
Voor NS zijn diverse Locatie Beveiligings Plannen gemaakt en is een security Handboek opgesteld, passend binnen het eigen Security Management Systeem (SMS). In dit Handboek wordt stapsgewijs invulling gegeven aan de inhoud van de gewenste beveiligingsmaatregelen per objecttype en is voor ieder objecttype een standaard opgesteld voor het maken van Locatie Beveiligings Plannen.

ProRail
Voor ProRail is een Securitycatalogus ontworpen met basis security nivo’s voor alle soorten bedrijfsobjecten en handleidingen per soort object om zelf de security voor elk object de kunnen concretiseren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bestaande situaties en in situaties van (ver)nieuwbouw.

Rijkswaterstaat
Voor Rijkswaterstaat is een Handboek Security ontworpen met basis security nivo’s voor alle soorten bedrijfsobjecten en handleidingen per soort object om zelf de security voor elk object de kunnen concretiseren.

CB Logistics
Voor CB-logistics is een security audit manual ontwikkeld waardoor in eigen beheer de organisatorische, procedurele en fysieke beveiliging van de bedrijfslocaties kan worden ge-audit.