Beheermanagement

Beheermanagement

De effectiviteit van beveiligings- en veiligheidsmaatregelen vraagt om voortdurende
actualisering. Niet alleen vinden binnen een bedrijf voortdurende veranderingen plaats door bijvoorbeeld aanpassing van productie, veranderingen in de organisatie van het werk en verandering van personeelsbezetting. Ook in de omgeving van het bedrijf kunnen veranderingen optreden die van doorslaggevende invloed zijn op het risicoprofiel van het bedrijf zelf. Dit betekent, dat het noodzakelijk is om de werking van de maatregelen en voorzieningen te onderhouden en aan te passen aan die veranderingen. Dit beheermanagement houdt in:

  • Periodieke actualisering interne maatregelen (instructies en procedures);
  • Periodieke (her)instructie van de interne taakhouders;
  • Periodieke actualisering van de protocollen met externe dienstverleners;
  • Periodieke audit beveiligingsvoorzieningen.