Referenties

Vertas heeft een veelheid aan projecten gerealiseerd bij een grote diversiteit aan bedrijven en instellingen. De opdrachtgevers variëren van bedrijven in de logistiek, food, automotiv, en productiebedrijven tot gemeenten, regionale overheidsinstanties en zakelijke dienstverlening. Voor diverse opdrachtgevers zijn maatwerkoplossingen gerealiseerd die duurzaam en effectief de bedrijfsrisico’s reduceren.

Tot deze opdrachtgevers behoren o.a.: ProRail, Rijkswaterstaat, Vion Food, Meneba, Sonneveld Group, Gispen International, Visscher autobedrijven, gemeente Culemborg en Service Centrum Drechtsteden.

De meest recente projecten zijn:

Prorail
Voor Prorail is vanuit de opbouw en inrichting van een handboek security een ProRail specifieke Securitycatalogus ontworpen. Naast een integraal security beleid, bevat het algemene deel tevens de uitgangspunten en doelstellingen voor de security bij ProRail. Op basis van de continuïteitsfactoren van de bedrijfsprocessen en de locatie en omgevingsbijzonderheden is een securitycategoriseringssystematiek uitgewerkt. Hierdoor kunnen per soort bedrijfsobject securitynivo’s worden vastgesteld. Daarnaast is per securitynivo per soort bedrijfsobject een basis security pakket samengesteld als startpunt en uitgangspunt voor de maatwerkconcretisering.  Om dat in eigen beheer te kunnen realiseren zijn handleidingen per soort object ontwikkeld om de maatwerk gedragsregels, instructies, procedures, protocollen en fysieke beveiligingsvoorzieningen samen te stellen met behoud van alle bestaande en inpasbare beveiliging.

A-ware Bouter Cheese
Met A-ware Bouter Cheese is reeds jaren een intensieve samenwerking op het gebied van beveiliging. Had de relatie de laatste tijd een beheerkarakter voor de security, recent werd de focus steeds meer gericht op de bedrijfscontinuïteit. Daartoe is enige jaren geleden een bedrijfscontinuïteitsplan gemaakt en actueel gehouden. De behoeften in de branche gingen echter verder: certificering kwam nadrukkelijk in beeld. In samenwerking met het kwaliteitsbureau van A-ware Bouter Cheese is onlangs de ontwikkeling en implementatie van een Business Continuity Management System afgerond. Aan de hand van ISO 22301 en gebaseerd op ISO 31000 en 31010 is de gehele risicobeheersing omgebouwd tot een BCMS-systeem en ter certificering aangeboden. Sinds oktober 2013 is A-ware Bouter Cheese als een van de eerste bedrijven in Nederland ISO BCMS-gecertificeerd!

CB Logistics
Voor CB-logistics, eveneens een langjarige Vertasrelatie, is een security audit manual ontwikkeld waardoor in eigen beheer de organisatorische, procedurele en fysieke beveiliging van de bedrijfslocaties kan worden ge-audit. Daarmee is CB-logistics in staat om bij elke wijziging in de bedrijfsomstandigheden onmiddellijk de gevolgen voor de beveiliging in kaart te brengen. Zodoende kan de beveiliging bij het CB steeds actueel en effectief worden gehouden.