Projectmanagement

Projectmanagement

Nadat vast staat, waaruit de beveiliging moet bestaan, wordt de realisatie ervan projectmatig opgezet. Dit houdt in, dat de binnen het bedrijf gewenste procedures, instructies en gedragsregels worden gemaakt, de gewenste protocollen met externe dienstverleners worden uitgewerkt en dat voor de voorzieningen de specificaties worden uitgewerkt tot en met de keuze van de aanbieders en de door hen uit te brengen offertes. Deze offertes worden financieel en inhoudelijk getoetst. Indien er meerdere aanbieders bevraagd worden, zal een advies gegeven worden welke partij, op basis van nader vast te stellen criteria, het meest voldoet.

Nadat de uitwerkingen zijn geaccordeerd, volgt de implementatie, hetgeen inhoudt dat de daarvoor in aanmerking komende medewerkers worden geïnstrueerd, de maatregelen worden beoefend en de uitvoering van de voorzieningen wordt begeleid, gecoördineerd en gecontroleerd. Samengevat:

  • Uitwerken interne gedragsregels, instructies en procedures;
  • Uitwerken protocollen externe dienstverleners;
  • Beoefening beveiligingsmaatregelen;
  • Uitwerken van de programma’s van eisen van de beveiligingsvoorzieningen;
  • Selectie van uit te nodigen leveranciers;
  • Toetsing en beoordeling van de uitgebrachte offertes;
  • Begeleiding en control realisatie voorzieningen
  • Opleveringsbeoordeling voorzieningen