Beveiligingsplan

Beveiligingsplan

Een beveiligingsplan is altijd maatwerk en bestaat uit een zorgvuldig samengestelde combinatie van interne en externe maatregelen en alle voor het doel geschikte maatregelen, voorzieningen en organisatie. Uitgangspunt daarbij is, dat alleen een samengesteld pakket in staat is het beoogde beveiligingseffect te kunnen bereiken. Aan het plan worden eisen gesteld ten aanzien van kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Het is immers de bedoeling, dat de beveiliging blijvend resultaat geeft. Daarom moet de beveiliging kunnen veranderen als de omstandigheden veranderen. Daarom ook moet het beveiligingsplan een onderdeel van de managementaandacht en een taakonderdeel van de medewerkers zijn. Zij zijn het immers die de effectiviteit van de beveiliging voor een groot deel bepalen.