Voorzieningenpakket

Voorzieningenpakket

Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf wordt een integraal voorzieningenpakket ontworpen, dat uit alle mogelijke bouwkundige en technische beveiligingsvoorzieningen bestaat. Op het gebied van o.a. hang- en sluitwerk, terreinbeveiliging en –inrichting (w.o. hekwerk, cameraobservatie en slagbomen),
verlichtingsplan, toegangscontrolesystemen, branddetectie en ontruimingsinstallaties, inbraakdetectie, blusmiddelen, beveiligde opbergsystemen, meeneembeperkende maatregelen, worden die uitvoeringen geselecteerd, die in het integrale plan de hoogste effectiviteit tegen de laagste kosten realiseren. De kwaliteit en duurzaamheid van de voorzieningen voldoen aan de daaraan te stellen minimumeisen van verzekeraars en overheid.