Veiligheidshandboek

Veiligheidshandboek

Alle uitgewerkte interne maatregelen en protocollen met externe dienstverleners worden in een handboek samengebracht. Dit korte, krachtige boekwerk is zeer uitvoeringsgericht en omvat alle documenten die de uitvoering van de maatregelen moeten realiseren. Dit handboek bevat in elk geval het integraal veiligheidsbeleid, de structuur en organisatie van de beveiliging binnen het bedrijf, de gedragsregels, maatregelen, procedures en instructies, de protocollen en de calamiteitenregeling.