Vertas is een onafhankelijk bureau, dat uw beveiligingswensen professioneel en adequaat omzet in beveiligingsoplossingen. Die oplossingen zijn maatwerk, effectief en blijvend. Geen dikke rapporten, maar wel een beveiliging die werkt voor al uw schade- en veiligheidsrisico’s!

Over welke schade- en veiligheidsrisico’s hebben we het dan?
Elke organisatie en elk bedrijf heeft te maken met algemene brandrisico’s, (veel voorkomende) criminaliteitsrisico’s, ongevalsrisico’s en schaderisico’s. Het ontstaan van die risico’s en de ernst ervan is van vele factoren en omstandigheden afhankelijk. Daarnaast hebben bedrijven en organisaties te maken met aan hun activiteiten verbonden specifieke risico’s, zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling, voedselveiligheid of agressie tegen personeel.

Wij richten ons op al uw risico’s, dus geen deeloplossingen, geen hiaten en geen overlappingen in uw beveiliging!

Onze filosofie
Onze filosofie kent een aantal belangrijke kenmerken:

  1. Wij nemen uw zorg voor de beveiliging uit handen. Daardoor kunt u zich op uw eigen kerntaken richten.
  2. Wij opereren altijd samen met en onder verantwoordelijkheid van het management.
  3. Wij maken beveiliging tot een normaal aandachtsveld van het management en de medewerkers.
  4. Wij gaan met beveiliging om als een kwaliteitsinstrument.
  5. Wij zorgen ervoor dat de beveiliging aansluit op uw aard, omvang en omstandigheden.
  6. Wij richten de beveiliging zodanig in, dat die meegroeit met de interne en externe veranderingen.

De meest recente projecten:

Prorail
Voor Prorail is een Securitycatalogus ontworpen met basis security nivo’s voor alle soorten bedrijfsobjecten en handleidingen per soort object om zelf de security voor elk object de kunnen concretiseren.

A-ware Bouter Cheese
Met A-ware Bouter Cheese is recent de ontwikkeling en implementatie van een Business Continuity Management System afgerond. Sinds oktober 2013 is A-ware Bouter Cheese als een van de eerste bedrijven in Nederland ISO BCMS-gecertificeerd!

CB Logistics
Voor CB-logistics is een security audit manual ontwikkeld waardoor in eigen beheer de organisatorische, procedurele en fysieke beveiliging van de bedrijfslocaties kan worden ge-audit.